Nya Rapporter

 Några rapporter som kommit under början av 2023 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2023-04-14

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022.  Studier av fåglar Var sträcket äger rum och på vilka höjder vid Utlängan våren och hösten 2022. Inför planerad vindpark Baltic Offshore Beta sydost Utlängan i Blekinge. Jan Pettersson JP Fågelvind och Seppo Ekelund miljÖland på uppdrag av Njordr Offshore Wind AB. Öland 30 november 2022. En rapport på 52 sidor. 

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022. Studier av fåglar Var sträcket äger rum och på vilka höjder vid Utgrunden våren och hösten 2022 med jämförelser av tidigare studier. Inför planerad vindpark Nya Utgrunden Kalmarsund Mörbylånga kommun. Jan Pettersson JP Fågelvind och Seppo Ekelund miljÖland på uppdrag av MarCon Windpower AB. Öland 16 december 2022. En rapport på 60 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2023. Inventering av sjöfågelförekomst från fartyg vid planerad vindpark Baltic Offshore Beta sydost om Karlskrona. JP Fågelvind Jan Pettersson / miljÖland Seppo Ekelund på uppdrag av Njordr Offshore Wind AB. Öland 3 april 2023. En rapport på 16 sidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se