Nya Rapporter

 Några rapport som kommit under 2022 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2022-08-30;

Ekelund, S. & Pettersson, J. 2022. Förundersökning fågelförekomst och fågelsträck i södra och mellersta Östersjön – med anledning av planerad vindpark Baltic Offshore Beta. På uppdrag av Njord Offshore Wind AB har miljÖland och JP Fågelvind gjort denna analys, Öland 15 mars 2022. En rapport på 110 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022. Kontrollprogram för fåglar Lyckås Vindpark Jönköpings kommun 2022. På uppdrag av Hallösa Vindkraft AB. Öland 1 juni 2022. En rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2022. Spelplatsinventering Tjäder 2022. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndbergs vindpark, Härjedalens kommun första året med vindkraftverken i drift. På uppdrag av Åndberg Wind AB,  Glöte och Färjestaden 2022-08-20. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2022. Kungsörnsinventering 2022 första driftåret Åndbergs vindpark i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av Åndberg Wind AB,  Glöte och Färjestaden 2022-08-22. En rapport på 13 sidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se