Nya Rapporter

 Några rapporter som kommit under 2023 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2023-10-03

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022.  Studier av fåglar Var sträcket äger rum och på vilka höjder vid Utlängan våren och hösten 2022. Inför planerad vindpark Baltic Offshore Beta sydost Utlängan i Blekinge. Jan Pettersson JP Fågelvind och Seppo Ekelund miljÖland på uppdrag av Njordr Offshore Wind AB. Öland 30 november 2022. En rapport på 52 sidor. 

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2022. Studier av fåglar Var sträcket äger rum och på vilka höjder vid Utgrunden våren och hösten 2022 med jämförelser av tidigare studier. Inför planerad vindpark Nya Utgrunden Kalmarsund Mörbylånga kommun. Jan Pettersson JP Fågelvind och Seppo Ekelund miljÖland på uppdrag av MarCon Windpower AB. Öland 16 december 2022. En rapport på 60 sidor.

Pettersson, J, och Ekelund, S. 2023. Undersökning av rovfågel förekomsten vid Näsbyholm i Trelleborgs kommun. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av GeoText AB och Näsbyholms Fideikommiss AB. Öland 1 februari 2023. En rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2023. Inventering av sjöfågelförekomst från fartyg vid planerad vindpark Baltic Offshore Beta sydost om Karlskrona. JP Fågelvind Jan Pettersson / miljÖland Seppo Ekelund på uppdrag av Njordr Offshore Wind AB. Öland 3 april 2023. En rapport på 16 sidor.

Pettersson, J. 2023. Havsörnar vid Vikbolandet, Norrköpings kommun, en studie i februari – mars 2023 – inför planerna att bygga tio vindkraftverk. JP fågelvind på uppdrag av Blås Repowering AB. Färjestaden 2023-05-08. En sekretess belaggd rapport på 9 sidor. 

Pettersson, J. 2023. En bedömning av påverkan på Natura 2000-områdens födosökande fåglar då det planeras en vindpark i dess närhet – vid vindpark Galene i Kattergatt 20 kilometer utanför svenska fastlandet. JP Fågelvind på uppdrag av Galatea Galene Vindpark AB. Färjestaden 2023.06-15. En rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. 2023. Förekomst av havsörn och deras uppträdande samt övriga rovfåglars förekomst – en undersökning inför planerna att anlägga Vindpark Östergötland i Valdermarsviks kommun. JP Fågelvind på uppdrag av Cloudberry Wind AB och Blås Repowering AB. Färjestaden 29 augusti 2023. En sekretess belaggd rapport med tre bilagor och totalt på 31 sidor. 

Pettersson, J. 2023. Fågelinventeringar under 2023 vid Stigared och dess omgivningar, Ulricehamns kommun – inför planerna att uppföra tre vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av Vindpark Ulricehamn AB och Blås Repowering AB. Färjestaden 8 september 2023. En sekretess belaggd rapport på 14 sidor.

Pettersson, J. 2023. Kontrollprogram för fåglar vid Lyckås vindpark, Jönköpings kommun – andra året och nu 2023 under markarbetes gång med anläggning av vägar och kranplatser. JP Fågelvind på uppdrag av Lyckås Vindkraft AB. Färjestaden 14 september 2023. En sekretess belaggd rapport på 16 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2023. Spelplatsinventering Tjäder 2023 med sammanfattning år 2019 – 2023. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndbergs vindpark, Härjedalen kommun, andra året med vindkraftverk i drift. JP Fågelvind och Fixarna i Glöte AB på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden och Glöte 2023-09-17. En rapport på 11 sidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se