Nya Rapporter

Några rapport som kommit under 2020 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2020-10-31;

Pettersson, J. 2020. Kontroll av havsörnsreviren 2020 i ett område nordost om Valdemarsvik i Östergötland län. JP Fågelvind på uppdrag av Blås Repowering AB. Färjestaden 2020-04-05. Rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Kungsörnsinventering 2020 – andra byggåret – vid vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Spelinventering Tjäder 2020. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens Kommun andra byggåret. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier vid vindkraftprojekt Orrberget/Stensvedberget – studiesäsong 2020 – första säsongen med de nio vindkraftverken i drift. JP Fågelvind på uppdarag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2020-09-15. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier 2008 – 2020 vid vindkraftsprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – under första säsongen med 27 vindkraftverk i drift 2020. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2020-09-28. En rapport på 30 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier i vindkraftparks projekt Åmot-Lingbo i Gävleborgs län – utförda säsongerna 2017 innan byggnation 2018 och 2019 under byggnation samt nu säsongen 2020 när parken med 58 verk är i drift. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2020-10-12. En rapport på 18 sidor.

Pettersson, J. och Ekelund, S. 2020. Kontrollprogram Vindkraftsprojekt Bäckhammar. Beteendestudie av bivråk. 15 augusti – 10 september 2020. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 30 oktober 2020. En rapport på 25 sidor.

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se