Nya Rapporter

Några rapport som kommit under 2019 från JP Fågelvind till och med 2019-05-20;

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av tjäder vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-01-11.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av kungsörn vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-02-06.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av hur smålommar påverkas och kan skyddas om en vindpark med sju vindkraftverk uppförs vid Lantvallen i Robertsfors kommun. JP Fågelvind på uppdrag av European Wind Farms Sweden AB/Renew Consulting o Construction AB. Färjestaden 2019-02-25 en rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2019. Havsörn vid Vikbolandet, Norrköpings kommun, en studie i mars 2019 – inför planerna att bygga tolv vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av Wind4shore AB. Färjestaden 2019-04-03, en rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av påverkan på fågellivet vid ändrad totalhöjd av Björnåsens vindkraftpark. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting & Construction AB. Färjestaden 2019-05-07 en rapport på 6 sidor.

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se