Nya Rapporter

Några rapport som kommit under 2019 från JP Fågelvind till och med 2019-11-30;

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av tjäder vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-01-11.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Ett kontrollprogram för förekomst av kungsörn vid Åndberg. Färjestaden och Glöte 2019-02-06.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av hur smålommar påverkas och kan skyddas om en vindpark med sju vindkraftverk uppförs vid Lantvallen i Robertsfors kommun. JP Fågelvind på uppdrag av European Wind Farms Sweden AB/Renew Consulting o Construction AB. Färjestaden 2019-02-25 en rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2019. Havsörn vid Vikbolandet, Norrköpings kommun, en studie i mars 2019 – inför planerna att bygga tolv vindkraftverk. JP Fågelvind på uppdrag av Wind4shore AB. Färjestaden 2019-04-03, en rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. 2019. Bedömning av påverkan på fågellivet vid ändrad totalhöjd av Björnåsens vindkraftpark. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting & Construction AB. Färjestaden 2019-05-07 en rapport på 6 sidor.

Pettersson, J och Stenberg, U. 2019. Fågelinventering vid planerad bergtäkt vid Linsell-Nybodarna i Härjedalens kommun. På uppdrag av Reaxcer AB. Färjestaden och Glöte 2019-07-22. En rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U.  2019. Spelplatsinventering Tjäder. Inventering av spelplats för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens kommun – första byggåret. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2019-08-18. Rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2019. Resultatsredovisning av kungsörnsstudien 2019 – första byggåret – vid planerad vindpark vid Åndberg i Häejedalens kommun, Jämtlands län. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2019-08-19. En rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier av hönsfåglar, vadarfåglar och kungsörn 2019 – vid vindkraftprojektet Nordbyn och Vallsta i Krokoms kommun, Jämtlands län. JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting & Construttion. Färjestaden 2019-09-11. En rapport på 14 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier vid vindkraftprojektet Orrberget och Stensvedberget. Studie säsongen 2019- en säsong då anläggning av vägar och fundament blev klara. JP Fågelvind på uppdrag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2019-09-24. En rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier i vindkraftparks projektet Åmot – Lingbo i Gävleborgs län – utförda säsongerna 2017 innan byggnation och 2018 när byggandet påbörjades samt nu 2019 då vägar och fundament var klara. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2019-09-30. En rapport på 18 sidor.

Pettersson, J. 2019. Fågelstudier 2008 – 2019 vid vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – under andra året med byggnation av vägar och fundament 2019. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2019-10-01. En rapport på 28 sidor.

 

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se