Nya Rapporter

Några rapport som kommit under 2020 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2020-10-01;

Pettersson, J. 2020. Kontroll av havsörnsreviren 2020 i ett område nordost om Valdemarsvik i Östergötland län. JP Fågelvind på uppdrag av Blås Repowering AB. Färjestaden 2020-04-05. Rapport på 6 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Kungsörnsinventering 2020 – andra byggåret – vid vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2020. Spelinventering Tjäder 2020. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens Kommun andra byggåret. På uppdrag av OX2 AB. Färjestaden och Glöte 2020-08-07. Rapport på 8 sidor.

Pettersson, J. 2020. Fågelstudier vid vindkraftprojekt Orrberget/Stensvedberget – studiesäsong 2020 – första säsongen med de nio vindkraftverken i drift. JP Fågelvind på uppdarag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2020-09-15. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. och Ekelund, S. 2020. Fågelundersökningar Projekt Kedjeåsen Storfors kommun, Karlskoga kommun Värmlands län, Örebro län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Karlstad Modern Energy AB. Februari – Juli 2020. Öland 2020-09-21. En rapport på 34 sidor.

Pettersson, J. och Ekelund, S. 2020. Fågelundersökningra Projekt Norrmogen Lindesbergs kommun, Örebro län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Karlstad Modern Energy AB. Mars – Juli 2020. Öland 2020-09-30. En rapport på 32 sidor.

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se