Nya Rapporter

 Några rapport som kommit under 2021 från Jan Pettersson och JP Fågelvind till och med 2021-12-06;

 Olsson C, Pettersson J, & Johansson F. 2020. Häckningsbiologiska studier av smålommar Gavia stellata på Holmöarna, norra Sverige. (Breeding biology of the Red-throoted Loon Gavia stellata on the Holm archipelago, Northern Sweden.) Ornis Svecica 31: 1-18. http://doi.org/10. 34080/os. v31. 22276

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar havsörn och kungsörn vid planerad vindpark Bordsjö Aneby kommun Jönköping län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag ab Bordsjö Fideikomiss AB. Öland 25 mars 2021. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2021. Spelplatsinventering Tjäder 2021. Inventering av spelplatser för tjäder vid Åndberg vindpark, Härjedalens kommun, tredje byggåret. På uppdrag av OX2 Wind AB. Glöte 6 juli 2021. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar inför planerad vindpark Vesene Herrljunga kommun Västra Götalands län. På uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 28 juli 2021. En rapport på 9 sidor.

Pettersson, J. & Stenberg, U. 2021. Kungsörnsinventering 2021- tredje byggåret – vid vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. På uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden och Glöte 2021-07-29. En rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. 2021. Kontrollprogram för häckande fåglar vid vindkraftprojekt Orrberget/Stensvedberget – studie säsongen – studiens gjord före, under byggnationen samt nu två säsonger med de nio vindkraftverken i drift. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av FORTE Nordic Wind AB. Färjestaden 2021-09-22. En rapport på 15 sidor.

Pettersson, J. 2021. Kontrollprogram för fåglar 2008-2021 vid vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – säsongen 2021 – nio säsonger innan byggnation, två säsonger under byggandet samt två säsonger med de 27 vindkraftverken i drift. JP Fågelvind/Jan Pettersson på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2021-09-27. En rapport på 33 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Fågelundersökningar inför planerad vindpark Projekt Bordsjö. Aneby kommun Jönköping län. JP Fågelvind och miljÖland på uppdrag av Bordsjö Fideikomiss AB. Öland 25 oktober 2021. En rapport på 24 sidor.

Pettersson, J. & Ekelund, S. 2021. Kontrollprogram Vindkraftsprojekt Bäckhammar. Beteendestudier av Bivråk. 15 augusti – 10 september  2020 15 augusti – 10 september 2021. På uppdrag av Eolus Vind AB. Öland 17 november 2021. En rapport på 68 sidor.

 

 

 

 

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se