Fakta

En enskild firma som drivs sedan 2003 av Jan Pettersson i Färjestaden på Öland.

Åtar sig utredningsuppdrag åt företag och myndigheter i projekt där en gedigen fågelkunskap behövs.

Utför fågelstudier inför att en Miljökonsekvensbeskrivningen ska upprättas för ett område där vindkraftverk planeras eller vid annan expolatering.

Specialitet är att i studierna används det en laserkikare som mäter ut positionen exakt var större fåglarna eller flockar flyger och tillika ger värden på flyghöjder vilket har ett stort värde när påverkan ska beräknas.

Använder även radar för att mer exakt kunna följa fåglarnas flygningar på längre avstånd och under mörker men det gäller bara havsbaserade eller vid kusterna planerade vindparker.

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se