Bakgrund

-Jan Pettersson har en bakgrund att han under hela sitt arbetsverksamma liv sysslat med fåglar. Uppväxt i Närke bara fem kilometer från den klassiska fågelsjön Kvismaren. Fick där djupa fågelkunskaper delgivna av en kunnig far och två kunniga storebröder. Lillebror fick därmed redan då lära sig vad det var för fåglar som sågs och hördes samt tips om varför de gjorde som de gjorde. Efter gymnasietiden i Örebro blev det flera perioder på Svenska, Franska och Engelska samt Skottska fågelstationer.

Ett par vintrar med jobb på Riksmuseet i Stockholm var efter 1981 blev han chef på Ottenby fågelstation på Öland. Den tjänsten med mycket utlandsverksamhet som byggdes upp innehade han till 1999 och har varit bosatt på Öland sedan 1978. Under tiden på Ottenby där han hann med att skriva ca 35 internationella publikationer om fåglar i olika fenomen (de flesta i samarbete med forskare på Lunds Universitet) samt ytterligare ca 100 publikationer på svenska. Han jobbade sedan fram till 2003 åt olika konsultbolag med inventeringar och fågelstudier.

2003 startades en egen firma JP Fågelvind som åtagande av olika uppdrag. Han har sedan starten kunna bedriva verksamheten på heltid med 2-15 olika uppdrag per år. De första åren var det inventeringar åt kommuner och Länsstyrelser som dominerade; Nybro Kommuns alla sjöstränder, Ångermanland och Medelpads kuststräcka, Uppsala läns hela kust samt att Ölands strandängar inventerades årligen åt Länsstyrelsen i Kalmar län. I början av 2000-talet höll JP Fågelvind i en stor studie av hur sjöfåglarna passerar de 12 vindkraftverken i södra Kalmarsund och det gjordes med hjälp av rader i uppdrag åt Energimyndigheten. Dessa studier har fortsatt då bättre radarutrustning införskaffades så att till och med fladdermöss kunde följas samt även sträcket av småfåglar om natten de senare resultaten presenterdes 2011 och har drivets i regi av Energimyndigheten och Naturvårdsverkets gemensamma projekt Vindval. JP Fågelvind har under flera säsonger med radar och avståndsinstrument också gjort omfattande studier i hamninloppet till Göteborg där en vindpark planeras (Göteborg Energi och SWECO).

Under 2010 gjordes en omfattande fågelstudie av både häckande och flyttande fåglar vid ön Holmön utanför Umeå där ett större antal vindkraftverk planeras och studien har JP Fågelvind hållet i och delar av studien har fortsatt 2011 och 2012 (Slite Vind).

Under 2013 arbetar JP Fågelvind med flera större projekt bl.a att dokumenter under årets alla månader var havsörnar flyger vid Biotestsjön vid Forsmark i Uppland där Vattenfall Vindkraft önska bygga vindkraftverk. Håller i en kungsörnsstudie som görs sedan sex år tillbaka under hela året vid vindparken Glötesvålen i Härjedalen där en 30 vindkraftverk stor vindpark (O2Vindkompaniet) håller på att byggas. Studien där ska även fortsätta några år medan vindparken är fullt i gång.

En hel del mindre projekt har JP Fågelvind jobbat med under 2014 och det är bedömningar efter att studier har gjorts på örnar, nattskärror samt lommar men domar och utlåtanden faller mot projekten. Rådgivande hur man då kan undvika problemen genom minskningar av parkerna storlek eller flyttande på platserna där vindkraftverk planeras är sådan som föreslås. Att dokumentera hur sjöfåglarna flög före man byggde de 16 vindkraftverken vid Kårehamn på östra Öland har slutförts underåret med en jämförande studie efter att de byggts. Inga av flockarna noterdes passera mellan vindkraftverken utan de som behövde ändra kursen lite för att flyga jämte dem gjorde så och det gäller både höst och vår. De allra flesta sjöfåglarna valde sidan om verken mellan Öland och verken, de står som närmast 5 kilometer ut i havet. Sammanställning av material insamlat under året präglar höstarbetet med rapporter som kommer senare i vinter berörande kungsörnar vid Glötesvålen och likaså kungsörnar vid Svartåsen mm.

Under 2015 har flera projekt genomförts av JP Fågelvind och det är i de flesta fallen fortsättningar på tidgare löpande projekt som studier av fiskgjusar, havsörnar, smålommar och storlommar på Holmön utanför Umeå, kungsörnsstudier vid Glötesvålen och Svartåsen i Härjedalen, en mer heltäckande fågelinventering har gjorts i Tönsen området söder om Bollnäs, tjäderspelsstudier på Orrberget söder om Borlänge, smålomsstudier på Korpfjället söder om Vansbro och en mer heltäckande fågelinventering med också kungsörnsstudie har gjorts vid Dalåsen söder om Östersund. I Småland och i Östergötland har studier på kungsörn respektive havsörn genomförts under våren och sommaren inför planer på uppförande av vindkraftverk.

Under 2016 har flera projekt genomförts av JP Fågelvind och det är i de flesta fallen fortsättningar på tidgare löpande projekt som studier av fiskgjusar, havsörnar, smålommar och storlommar. Slutsammanställning har gjorts efter studier under sex säsonger på Holmön utanför Umeå. Likaså har det gjorts en slutsammanställning av en tio årig kungsörnsstudie vid Glötesvålen i Härjedalen.
Vid Kolmårdens djurpark har en omfattande fågelstudie på både häckande som flyttande fåglar genomförts under perioden februari-juli. En fågelinventering har gjorts i Tönsen området söder om Bollnäs och en tjäderspelsstudier på Orrberget söder om Borlänge samt en smålomsstudie på Korpfjället söder om Vansbro.

Under 2017 har en fågelinventering gjorts i Tönsen området söder om Bollnäs och likaså en inventering i ett område vid Åmot-Lingbo som huvudsakligen ligger i Gästrikland. En tjäderspelsstudier har genomförts på Orrberget söder om Borlänge och en smålomsstudie på Korpfjället söder om Vansbro. I Östergötland har studier på hackspettar, havsörnar och andra större rovfåglar samt berguv genomförts under februari till och med juni och det är inför planer på uppförande av vindkraftverk.

Under 2018 kommer både Tönsen och området Åmot-Lingbo att påbörjas att bebyggas med total 82 vindkraftverk och JP Fågelvind genomför ett kontrollprogram för fåglar i likhet med tidigare gjorda inventeringar i områdena. I Härjedalen genomförs kungsörns studie vid Glötesvålen där redan vindkraftverk finns medan vid Lillhärdal där det planeras en vindpark. En tjäderspelsstudier har genomförts på Orrberget söder om Borlänge och en smålomsstudie kommer att genomföras på Korpfjället söder om Vansbro. I ett område i Värmland där tre vindparker planeras görs studier på hönsfåglar, rovfåglar och lommar.Vid Hagfors i Värmland gjordes en större inventering av hönsfåglar, rovfåglar och lommar och det var in för en planerad vindpark.

Under 2019 kommer både Tönsen och området Åmot-Lingbo fortsätter det att bebyggas av total 82 vindkraftverk och JP Fågelvind genomför ett kontrollprogram för fåglar i likhet med tidigare gjorda inventeringar i områdena. I Härjedalen genomförs kungsörns studie vid Glötesvålen där redan vindkraftverk finns medan vid Lillhärdal där det planeras en vindpark. Vid Ånberg vid Lillhärdal kommer några större spelplatser för tjäder att följas upp. En tjäderspelsstudier har genomförts på Orrberget söder om Borlänge och en smålomsstudie kommer att genomföras på Korpfjället söder om Vansbro. Det är kungsörn, andra rovfåglar samt vadare och hönsfåglar som inventeras och ska genomför vid en planerad vindpark vid Nordbyn norr om Krokom i Jämtlands län.

Både vid Tönsen och området Åmot-Lingbo ska under 2020 göras inventeringar och nu första drift år för dessa 27 + 58 vindkraftverken. I Härjedalen genomförs kungsörnsstudien vid Glötesvålen där 30 vindkraftverk står sedan många år. Likaså i Härjedalen genomförs en kungsörnsstudie samt en tjäderspelplatsstudie i ett område Åndberg i närheten av Lillhärdal där man håller på att bygga en vindkraftverkspark med 53 vindkraftverk. På Orrberget i Dalarna görs en tjäderspel-platsundersökning nu första driftåret med nio vindkraftverk. På Korpfjället söder om Vansbro görs en smålomsstudie denna nionde säsongen med nio vindkraftverk. I Värmland och i Västmanland har omfattande fågelstudier genomförts i två områden Kedjeåsen och vid Norrmogen men det är studier inför byggandet av vindkraftverk. Under tidiga hösten gjordes en bivråksstudie vid de 31 nyligen uppförda vindkraftverken vid Bäckhammar, de tre senast nämnda studier har gjorts i samarbete med Seppo Ekelund.

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se