Aktuellt

 

September 2021

Har genomfört en studie hur bivråkar passerar en vindpark i södra Värmland. Dagliga observationer och följningar av bivråkarna har visat att de passerar vid sidorna men allt som oftast och på ca 300-400 meters höjd alltså med  marginal över dessa 180 meter höga verken. Då parallellt gjordes eftersök vid vindkraftverken kunde konstateras att inga förolyckades denna höst heller.

Kåtorp på Öland söndagen den 12:e september 2021

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se