Aktuellt

Mars 2020

Har genomför årets första örn-inventeringar nu i Värmland och Västmanland och utan att det sågs några tecken på häckning observerades fler havsörnar och kungsörnar men de flesta individerna var yngre än könsmogna. Våren hade även nått dessa breddgrader så starar, sånglärkor och tofsvipor observerades. Det var även fullfart på hackspettarna så spillkråka, större hackspett och gråspett noterades både som ropande och trummande.

Nu tillbaka på Öland med sång av rödhake, gärdsmyg och till lika koltrast sång samt stenknäckar vid fågelmatningen här i trädgården i Kåtorp.

Kåtorp på Öland måndagen den 9:e mars.

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se