Aktuellt

November 2020

Fortsatt milt även om det har varit några dagar när noll på natten. Det blåser dock en hel del det är ju bra för vindkraften.  Håller på med rapport skrivande efter våren och sommarens alla studier på fåglar vid vindkraftverk. Påverkan på fåglarna när man har bygget stora vindparker är inte så omfattande som  motståndarna till att verkens ska uppföras hela tiden målar upp. De flesta fåglarna läser av hur läger är och anpassar reviren och möjligheter att hitta föda till hur det är när de anländer och är det annorlunda anpassar de sig. Det är trots allt få fågel individer som förolyckas på vindkraftverk som står i skogs miljöer. Givetvis bör de inte byggas för nära våtmarken eller vattendrag men det är därför vi inventerare vill göra studier före byggnation så de dåliga och riskabla lägena för vindkraftverk och fåglar stryks eller att verken flyttas. Jag tycker efter minst 20 år i  branschen att vindbolagen lyssnar på mina och våra synpunkter om förslag till ändringar för vi håller oss till fakta och inte kommer med bara ett tyckande.

Kåtorp på Öland måndagen den 23:e november.

 

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se