Aktuellt

 Juli 2020

Har varit i Härjedalen och undersökt sju kungsörnsrevir där vindkraft håller på att byggas eller har byggts. Det är sju revir som möjligen berörs. Alla sju hade i år ungar i bona och häckade i reviren som året innan men kanske inte alla i samma bo som i fjol men i reviret. Att det sannolikt bara var en unge i vart och ett av bona visar möjligen på att det är ett bra år men inget extremt bra år för kungsörn. Detta resultat följer nu många års resultat att just alla kungsörnsparen i  reviren i Härjedalen går till häckning varje år och lyckas allt som oftast. De byter bon ibland men håller sig i reviret och att de inte går till häckning är mer ovanligt och tyder allt som oftast på att vi inventerarna det året inte hittat var de häckade. Att göra uppföljningar var paren flyger i reviren i slutet av juni eller i början av juli avslöjar allt som oftast mycket mer om häckningen än vad uppföljning var flygningarna sker i februari-mars som är rekommendationen. Ulla Stenberg och jag har gjort inventeringar och undersökningar i Härjedalen under båda dessa perioderna samtliga åren sedan häcknings säsången 2007.  

Kåtorp på Öland måndagen den 6:e juli.

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se