Aktuellt

 Augusti 2020

Har genomfört en inventeringsrunda upp till Hälsingland via Dalarna för att se ungproduktionen hos lommarna. Det har tyvärr genomgående varit en låg reproduktion. Av total 16 par av storlom har ett par fått en ungen. Hos de 13 paren smålommar som kontrollerades hade två fått vardera en ungen alltså även det en låg reproduktion.

Igår var det tre havsörnar på mycket hög höjd (1100 meter) över trädgården på väg ut mot Kalmarsund. Det var nog det närmaste paret med en årsunge som passerade.

Då trädgården här i Kåtorp har en hel del fjärils gynnande växter och det råder högsommar så det är många olika fjärilsarter som kan ses bl.a. :  vitstreckad pärlemofjäril, storfläckig pärlemofjäril, tosteblåvinge, påfågelöga, rapsfjäril, kålfjäril, rovfjäril och mindre guldvinge.

Kåtorp på Öland söndagen den 2:a augusti.

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se