VÄLKOMMEN TILL
JP FÅGELVIND

JP FÅGELVIND

En enskild firma som drivs sedan 2003 av Jan Pettersson i Färjestaden på Öland.

Åtar sig utredningsuppdrag åt företag och myndigheter i projekt där en gedigen fågelkunskap behövs.

Utför fågelstudier inför att en Miljökonsekvensbeskrivningen ska upprättas för ett område där vindkraftverk
planeras eller vid annan expolatering.

BAKGRUND

Jan Pettersson har en bakgrund att han under hela sitt..

TIDIGARE PROJEKT

JP Fågelvind uppdragsförteckning och rapporter 2005-2018

NYA RAPPORTER

Några rapport som kommit under 2019 från JP Fågelvind till och med 2019-05-20;

Kåtorp 203, 386 92 Färjestaden

Telefonnummer: 0485-34876

Mobilnummer: 0707-942689

jan@jpfagelvind.se