Några rapport som kommit under 2018 från JP Fågelvind till och med 2018-12-01;

Pettersson, J. 2018. En bedömning av hur lommar och rovfåglar påverkas i området om en vindpark med sex vindkraftverk men en totalhöjd på 220 meter uppförs vid Munkhyttan i Lindesbergs kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Munkhyttans Vind AB. Färjestaden 2018-01-03. En rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. 2018. Bedömning av kumulativa effekter på lommar och rovfåglarna i ett skogsområde om två vindkraftparker med totalt 21 vindkraftverk uppförs vid Siggebohyttan och Munkhyttan i Lindesbergs kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Munkhyttans Vind AB. Färjestaden 2018-01-12. En rapport på 14 sidor.

Pettersson, J. 2018. Häckande smålommar – i närheten av vindkraftverk redovisning av resultaten från sex års studie vid Korpfjället i Dalarnas län. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag åt Bergvik Skog AB. Färjestaden 2018-02-19. En rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2018. PM. Utlåtande om hänsyn till spelplats för tjäder vid vindkraftpark Åndberg väster om Lillhärdal. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden 2018-03-05. En rapport på 2 sidor.

Pettersson, J. 2018. PM. Ett ändrat tillstånd till högre och färre vindkraftverk och den beräknade påverkan på fåglar vid Svenska Kriegers flak vindkraftpark i Sveriges ekonomiska zon 30 kilometer utanför Svenska fastlandet. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag åt Vattenfall Vindkraft AB. Färjestaden 2018-03-14. En rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. 2018. Synpunkter på skyddszoner för fåglar kring Bordsjö vindbrukspark, Aneby kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av BayWa r. e. Scandinavia AB. Färjestaden 2018-03-28. En rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2018. Kungsörns studier 2018 vid planerad vindpark vid Åndberget, Lillhärdal i Härjedalens kommun. På uppdrag av OX2 Wind AB. Glöte 2018-03-28. En rapport på 11 sidor.

Pettersson, J. 2018. Bilaga 1.1. Fågelförekomsten i och kring Lyckås vindpark, Jönköpings kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-04. En rapport på 5 sidor.

Pettersson, J. 2018. Kontrollprogram för fåglar vid Lyckås vindpark, Jönköpings kommun. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-06. En rapport på 4 sidor.

Pettersson, J. 2018. Kungsörnsstudier 2018 – vid planerad vindpark vid Nordbyn, Krokoms kommun, Jämtlands län. Jan Pettersson / JP Fågelvind på uppdrag av Renew Consulting och Construction AB. Färjestaden 2018-04-16. En rapport på 13 sidor.

Pettersson, J. och Stenberg, U. 2018. Utredningsunderlag 2018 vid planerad vindpark vid Åndberg i Härjedalens kommun, Jämtlands Län. JP Fågelvind och Fixarna i Glöte AB på uppdrag av OX2 Wind AB. Färjestaden och Glöte 2018-10-11 en rapport på 7 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier 2008 – 2018 vindkraftprojekt Tönsen i Bollnäs kommun – innan byggnation samt 2018 första året under byggnation. JP Fågelvind på uppdrag av Tönsen Vind AB. Färjestaden 2018-10-22 en rapport på 27 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier projekt Åmot-Lingbo i Gävleborgs län. Utförda säsongen 2017 och 2018 – innan byggnation samt 2018 när byggandet av en vindkraftsanläggning påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av Åmot-Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2018-10-25 en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2018. Fågelstudier 2018 vid vindkraftprojekt Gustav Adolf i Hagfors kommun – studien är gjord innan byggnation. JP Fågelvind på uppdrag av Bergvik Skog AB. Färjestaden 2018-10-29 en rapport på 27 sidor.