Några rapport som kommit under 2017 från JP Fågelvind till och med 2017-09-05;

Pettersson, J. 2017. Undersökning av fågelförekomst enligt kontrollprogram kopplat till en
vindkraftsanläggning på Orrberget och Stensvedberget i Ludvika kommun. Studiesäsong 2016 –
innan byggnation påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Vind AB. Färjestaden 2017-01-25
en rapport på 10 sidor.

Pettersson, J. 2017. Smålommars flygningar till och från deras häcknings tjärnar i närheten av
vindkraftparker. Rapport från JP Fågelvind, Färjestaden 2017-04-06, 4 sidor.

Pettersson , J. 2017. Resultaten från en riktad fågelinventering av och efter havsörnar, andra
rovfåglar och berguv samt de ovanligare hackspettarna vid Skönero och Skrickerum i
Östergötlands län. JP Fågelvind på uppdrag åt Tera Vind i Skönero AB. Färjestaden 2017-06-09,
en rapport på 17 sidor.

Pettersson, J. 2017. En fågelstudie 2008 till 2017 vid Tönsen i Bollnäs kommun, Gävleborgs län –
inför planerna att bygga en vindkrafts-anläggning. JP Fågelvind. På uppdrag av Tönsen Vind AB.
Färjestaden 2017-08-15 en rapport på 32 sidor.

Pettersson, J. 2017.Undersökning av fågelförekomst enligt kontrollprogram kopplat till en vind-
kraftsanläggning på Orrberget och Stensvedberget i Ludvika kommun. Studiesäsong 2017 – innan
byggnation påbörjats. JP Fågelvind på uppdrag av OX2 Vind AB. Färjestaden 2017-08-16
en rapport på 12 sidor.

Pettersson, J. 2017.Undersökning av fågelförekomsten enligt kontrollprogram kopplat till en
vindkraftsanläggningar vid Åmot och Lingbo i Gävleborgs län. En studie koncentrerad på
rovfåglar och lommar. Utförd säsongen 2017 – innan byggnation påbörjas. JP Fågelvind på
uppdrag åt Åmot- Lingbo Vindkraft AB. Färjestaden 2017-08-16 en rapport på 17 sidor.