April 2018

JP Fågelvind jobbar för att man på goda grunder och i
förhand ska kunna undvika störningar mellan fåglar och
vindkraftverk. Nu i senare delen av vinter börjar
inventeringarna efter var havs- och kungsörnarna
markerar sina revir. JP Fågelvind har denna säsong
fyra områden som håller på att inventeras efter örnar
intill planerat område för vindkraft.

Härliga dagar med som varmast 21 grader här i Kåtorp.
Växtligheten bara sjuder fram och hängbjörken har
redan små musöron till blad. Den 20:e hördes första
lövsångaren och dagen innan var det en rödstjärt som
sjöng i trädgården. Skönt.. nu ska vi ha dessa Afrika-
vänner hos oss till över sommaren.

I Kåtorp på Öland söndagen den 22:a april 2018