December 2018

JP Fågelvind jobbar med utvärderande av inventeringsresultat
angående fågelförekomster i område som planeras med vindkraftverk.
I ett par områden där det byggts vindkraftverk har inventeringar
av de häckande fåglarna gjords före och under det byggts vindkraft
detta för att i ett kontrollprogram få svar på hur stor påverkan
det blir. Resultaten sammanställs i rapporter och det är vad
JP Fågelvind sysslar med så här efter häckningssäsongen. Se under
nya rapporter.

Milt med upp till + 8 ja t.o.m. +10 någon dag denna vecka. Då det
oftast varit mulet är det mycket mörkt och lite regnigt och därmed
inte speciellt vinterligt. En hel del grågäss är kvar ner mot Mörby-
långa där det här om dagen också stod 34 tofsvipor på en åker. En
röd glada och två yngre havsörnar har setts i veckan här i Kåtorp
och det har också varit många sparvhöks attacker vid småfågel
matningen här i trädgården.

Kåtorp på Öland söndagen den 9:e december.