Februari 2018

JP Fågelvind jobbar för att man på goda grunder och i
förhand ska kunna undvika störningar mellan fåglar och
vindkraftverk. Den här tiden på året är det mest
kontorsjobb som att sammanställa insamlat material.
Jobbar bland annat med en sammanställning av sex
säsongers studier av häckande smålommar och med
vindkraftverk vid Korpfjället i Dalarnas län.

Det har snöat många dagar i rad och idag håller det
på intensivt och bara idag har det kommit 1,5 dm så
nu har vi här i Kåtorp minst 3 dm snö. Det är minus
5 grader så det är lätt kall snö som faller. Det är bra
trafik vid fågelmatningen och idag är första dagen
med en järnsparv som gäst. Annars är det fortfarande
minst 15 bofinkar och ett tiotal domherrar.

Kåtorp på Öland den 25:e februari 2018