November 2018

JP Fågelvind jobbar med utvärderande av inventeringsresultat
angående fågelförekomster i område som planeras med vindkraftverk.
I ett par områden där det byggts vindkraftverk har inventeringar
av de häckande fåglarna gjords före och under det byggts vindkraft
detta för att i ett kontrollprogram få svar på hur stor påverkan
det blir. Resultaten sammanställs i rapporter och det är vad
JP Fågelvind sysslar med så här efter häckningssäsongen.

Fortfarande milt men nu + 6-9 på dagarna och ingen frost på nätterna
den gångna veckan. En hel del grågäss är kvar på åkrarna. Stora
flockar av gråsiskor, björktrastar och bo- och bergfinkar har setts
trots att det är så milt. Både sparvhök och duvhök har setts jaga
förbi här i kåtorp. Vid fågelmatningen i trädgården har flera rödhakar
och en svarthätta noterats. Ekorren är kvar i trädgården och det är
trots att grannens katt jagat den flera gånger.

Kåtorp på Öland söndagen den 18:e november.