Juli 2019

Ung kullar av svartvit flugsnappare, rödstjärt, rödhake, svarthätta, blåmes, nötväcka, steglits och näktergal finns nu i trädgården eller i dess närhet här i Kåtorp. Matande lövsångare på minst två platser i trädgården och korta strofer har hörts från trädgårdssångare, gök och näktergal. Det är riktig högsommar med mycket sol och upp mot +25 garder och en hel del dagfjärilar såsom kålfjäril, citronfjäril, flera olika gräsfjärilar och vitstreckad pärlemo fjäril. Det är alltså en
period med riktig skön sommar.

Kåtorp på Öland måndagen den 15:e juli.