September 2018

JP Fågelvind jobbar med undersökning av fåglar inför byggandet av
t.ex vindkraftparker (som ger förnyelsebar energi). Det är för att
jag ska erhålla uppgifter om förekomst och att på dessa funna
resultat kunna undvika att fågellivet påverkas mer än det behövs.
Det är med metoden att föreslå ändringar av antalet verk eller
omplaceringar av dem efter fågel förekomst. Även att avråda vid
extremt olämpliga placeringar av verk och kanske hela parker.
Generellt finns det än i dag många goda platser för vindkraftverk
och som inte skulle störa fågellivet och inte heller de allra
flesta närboende människorna på något påtagligt sätt.

Tranornas ankomst från norr till Öland har tagit fart i går var det
minst 4 flockar med totalt 200 st som passerade högt över Kåtorp.

Kåtorp på Öland onsdagen den 12:e september.