Juli 2018

JP Fågelvind jobbar denna vår och sommar med flera projekt
som har smålommar som häckande fågelart. Totalt bevakas
tretton par av smålom i Värmland till Hälsingland. Nu i juli
inventeringen visar resultaten att minst 9 ungar finns samt
att två par har lagt om på nya ägg och ruvar dem fortfarande.
Detta motsvarar att vara ett bra resultat då bara fem ungar
blev flyg färdiga ifjol då samma områden undersöktes dock
inte helt av JP Fågelvind utan även av andra personer.

Har i slutet av juni och i början av juli inventerat kungs-
örnar i Härjedalen och det är total 5 revir som bevakats
och fem ungar totalt har noterats i tre bon. Två häckningar
anses misslyckats med att få ungar. En unge i genomsnitt
sett på alla reviren är trots allt ingen dåligt resultat.

Här på Öland är det riktigt tort i markerna men ungkullar av
rödstjärt, sädesärla, näktergal, steglits samt en ny utflugen
kull ungar av blåmesar gästar alla trädgården till och från.

I Kåtorp på Öland onsdagen den 11:e juli 2018